1,2 mld zł przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 436 tys. rolników w pierwszych sześciu dniach wypłaty 70-procentowych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r.

Zaliczki wypłacane  od 16 października w pierwszej kolejności trafiają do rolników, którzy ponieśli straty spowodowane tegoroczną suszą czy ASF.

W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r.

ARiMR od 16 października  realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Do 23 października Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 254 mln zł.