Raport nt. rozwoju polskiego eksportu przedstawił: PKO Bank Polski, październik 2019

  1. Rosnący udział eksportu w PKB i umiędzynarodowienie polskiej gospodarki.

Polska gospodarka charakteryzuje się nieprzerwanym dodatnim wzrostem gospodarczym od 1992 r, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało impuls do dodatkowego wzrostu polskiej gospodarki oraz rozwoju polskich firm. PKO Bank Polski przewiduje, że w 2019 r. tempo wzrostu PKB ukształtuje się na poziomie 4,6%r/r.

Polska gospodarka osiąga coraz wyższy poziom umiędzynarodowienia. W 2018 r. eksport towarów osiągnął 223,6 mld EUR i była to rekordowo wysoka wartość. W 2019 r. przewidywany jest wzrost wartości eksportowych towarów o 6,5%, co przełoży się na wartość na poziomie 238,1 mld EUR.

Eksport stał się jednym z filarów wzrostu polskiej gospodarki.

  1. Struktura polskiego eksportu wg regionów w 2018 r.

Europa głównym odbiorcą polskiego eksportu.

Głównymi odbiorcami polskich towarów eksportowych są kraje Europy. Wysoki udział krajów europejskich w strukturze eksportu wynika z preferencji polskich firm do kierowania swojej sprzedaży na znane i przewidywalne rynki. Bliskość geograficzna i kulturowa pozostaje kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu w ekspansji zagranicznej. Drugim regionem świata, pod względem wolumenu polskiego eksportu jest Azja.

Regionem stopniowo zyskującym na znaczeniu z punktu widzenia polskiego eksportu jest Ameryka Północna (w tym zwłaszcza Stany Zjednoczone). Ekspansja na rynkach odległych jest bardziej ryzykowna, lecz daje szansę na wyższe zyski. Perspektywiczne są rynki azjatyckie i afrykańskie, które w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwijają, zwiększając zapotrzebowanie na dobra importowane.

Kluczowe znaczenie dla polskiego eksportu mają Niemcy, a ich dominująca pozycja pozostanie niezagrożona również w najbliższej przyszłości. Od momentu wejścia Polski do UE skład pierwszej piątki największych odbiorców polskich towarów nie zmienił się: Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy.

Według danych International Trade Centre w 2018 r. Polska zajmowała 8. miejsce pod względem wartości eksportu wśród krajów Unii Europejskiej. Udział Polski w unijnym eksporcie stabilnie rośnie - w 2015 r. wynosił 3,7%, następnie wzrósł w 2017 r. do 3,9%, osiągając w 2018 r. udział na poziomie 4,2%.

Niezmiennym liderem pod względem wielkości eksportu w Unii Europejskiej pozostają Niemcy ( trzeci największy eksporter świata). Kolejne pozycje - wyprzedzając Polskę - zajmują: Holandia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Belgia oraz Hiszpania.

  1. Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych pozostają kluczowym towarem eksportowym w 2018 r.

Struktura towarowa polskiego eksportu:

maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy - udział % - 37,3%, (części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania przemysłowego, maszyny specjalistyczne dla określonych gałęzi przemysłu, maszyny transportowe, w tym: pojazdy szynowe, statki, łodzie oraz konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe),

towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca - udział% - 18,7%, ( wyroby z metali, żeliwo, stal, papier i tektura, metale nieżelazne, pozostałe),

różne wyroby przemysłowe - udział% - 17,2%, ( meble i ich części, odzież i obuwie, pozostałe),

żywność i zwierzęta żywe - udział% - 10,8%, (mięso i przetwory mięsne, warzywa i owoce, zboża i przetwory zbożowe, produkty mleczarskie i jaja, pozostałe),

chemikalia i produkty pokrewne - udział% - 9%, (olejki eteryczne i rezinoidy oraz materiały perfumeryjne, produkty medyczne i farmaceutyczne, tworzywa sztuczne, pozostałe),

paliwa mineralne, smary i materiały pochodne - udział% - 2,6%, ( węgiel, koks, brykiety, ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pokrewne, gaz, energia elektryczna),

surowce niejadalne z wyjątkiem paliw - udział% - 2,3%, ( rudy metalonośne i złom metali, korek i drewno, surowce pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, pozostałe),

napoje i tytoń – udział% - 1,9%,

pozostałe – udział% - 0,3%,

 

  1. Wybrane branże, w których Polska znajduje się w czołówce światowych eksporterów: branża tytoniowa, branża meblarska, konsole i urządzenia do gier wideo, branża poligraficzna, branża mięsna, branża drzewna, pojazdy szynowe, branża słodyczy, surowce dla budownictwa branża wyrobów ceramicznych, branża szklarska, branża chemii gospodarczej, branża gumowa, branża nabiałowa, branża warzywna.

Z danych International Trade Centre wynika, iż polski eksport zanotował 2018 r. bardzo dynamiczny wzrost na poziomie 13,2% w stosunku do 2017r. Wynik ten uplasował Polskę na 5. pozycji wśród krajów Unii Europejskiej. Jednakże wśród pierwszych 4 krajów, które zanotowały najwyższą dynamikę eksportu w 2018 r. znalazły się Cypr, Grecja, Irlandia oraz Malta.