Już na pierwszym posiedzeniu plenarnym Sejmu, planowanym w dniach od 8 do 10 stycznia 2021 roku, izba poselska będzie powtórnie procedować rządowy projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Czytającym i oglądającym naszą stronę, życzymy: żeby w przyszłym roku już nie było tak, jak jest teraz.

Tegoroczne, zaburzone pandemią święta są skromni i niekiedy samotne. Wbrew wszystkiemu, życzymy nadziei, która nie gaśnie i energii na co dzień, pogody ducha. Serdeczności i zdrówka !!

W raporcie "Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej - 5 lat później" grupa 150 niezależnych ekspertów pod redakcją prof. Jerzego Hausnera prezentuje szeroką analizę polskiej państwowości z uwzględnieniem poszczególnych sektorów.

Polski przemysł rolno spożywczy może w najbliższej dekadzie natrafiać na rosnące bariery wzrostu, a kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie je dodatkowo potęgować - wynika z najnowszego raportu Banku Pekao S.A.

Wejście w życie przepisów unijnych regulujących wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych obliguje polskiego ustawodawcę do zmiany przepisów prawa krajowego.  We wspomnianym przypadku mowa o wejściu w życie dwóch aktów prawa Unii Europejskiej, tj.: