Ostatnie zmiany w systemie prawa Unii Europejskiej, tj. wejście w życie Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2021 roku ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń wraz z jednoczesną utratą mocy decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/U, zobligowały Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dokonania przeglądu dotychczas obowiązujących przepisów regulujących przeciwdziałanie afrykańskiemu pomorowi świń.

Komisja Europejska prowadzi ocenę skutków dotychczasowej polityki promocyjnej żywności, tak by mogła lepiej przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju "od pola do stołu". Z promocji może być wyłączone mięso czerwone.

To już druga covidowa Wielkanoc. Wielkanoc 2021 przychodzi do nas akurat w czasie covidowego szczytu. Trudne te święta, w trudnym czasie, bez uroczystego nastroju. Pocieszająca jest perspektywa, że to już chyba naprawdę ostatnie pandemiczne święta. Ale jeśli się mówi, że nadzieja umiera ostatnia, to ona powinna też przyjść jako pierwsza. Życzę Państwu zdrowia i optymizmu.

Bez wątpienia okres występowania pandemii koronawirusa COVID-19 stanowi wyzwanie dla tysięcy polskich przedsiębiorców. Ustanowienie ograniczeń mających przeciwdziałać wzrostowi zachorowań, które dotknęły wiele branż spowodowało, że wysoce zauważalny stał się spadek pobytu oraz problemy z finansowaniem działalności gospodarczej.

Już na pierwszym posiedzeniu plenarnym Sejmu, planowanym w dniach od 8 do 10 stycznia 2021 roku, izba poselska będzie powtórnie procedować rządowy projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.