Wejście w życie przepisów unijnych regulujących wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych obliguje polskiego ustawodawcę do zmiany przepisów prawa krajowego.  We wspomnianym przypadku mowa o wejściu w życie dwóch aktów prawa Unii Europejskiej, tj.:

Jesienią 2020 roku ma miejsce premiera szóstej edycji wydawanego przez redakcję miesięcznika „Gazeta Bankowa” – „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych”. Na łamach rocznika, co roku znajdują miejsce publikacje przygotowane przez uczestników rynku i osoby bezpośrednio zaangażowane w kreowanie polityki gospodarczej Polski, a także ekonomistów, analityków i dziennikarzy ekonomicznych.

Dzień polskiej żywności przypada 25 sierpnia, święto jest obchodzone od 2013 roku. Data nie jest przypadkowa, pod koniec sierpnia stragany i sklepowe półki są pełne polskich świeżych warzyw i owoców, a rolnicy świętują dożynki. Celem tego dnia jest przypomnienie jak bogata jest oferta rodzimych producentów żywności.

Wraca pomysł wprowadzenia nowej daniny. Dowody na jej prozdrowotne działanie nie są jednak jednoznaczne. Pomysł podatku cukrowego w Polsce jest zawieszony w prawnej próżni. Jego wprowadzenie wraz z początkiem przyszłego roku przewiduje ustawa antycovidowa, czyli akt prawny będący zbiorem różnych regulacji powstałych w związku z pandemią koronawirusa.

W tym tygodniu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority), organ odpowiedzialny za utrzymanie stabilności wydajności systemu finansowego Unii Europejskiej, opublikował raport zawierający analizę porównawczą w zakresie praktyk dotyczących wynagrodzeń w bankach państw Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018 jak również dane dotyczące osób o wysokich dochodach za 2018 rok.