Dzień polskiej żywności przypada 25 sierpnia, święto jest obchodzone od 2013 roku. Data nie jest przypadkowa, pod koniec sierpnia stragany i sklepowe półki są pełne polskich świeżych warzyw i owoców, a rolnicy świętują dożynki. Celem tego dnia jest przypomnienie jak bogata jest oferta rodzimych producentów żywności.

Wraca pomysł wprowadzenia nowej daniny. Dowody na jej prozdrowotne działanie nie są jednak jednoznaczne. Pomysł podatku cukrowego w Polsce jest zawieszony w prawnej próżni. Jego wprowadzenie wraz z początkiem przyszłego roku przewiduje ustawa antycovidowa, czyli akt prawny będący zbiorem różnych regulacji powstałych w związku z pandemią koronawirusa.

W tym tygodniu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority), organ odpowiedzialny za utrzymanie stabilności wydajności systemu finansowego Unii Europejskiej, opublikował raport zawierający analizę porównawczą w zakresie praktyk dotyczących wynagrodzeń w bankach państw Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018 jak również dane dotyczące osób o wysokich dochodach za 2018 rok.

 W tym tygodniu, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podstawą prawną wydania tego aktu prawnego ma stanowić art. 45 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 627).

W dniu 5 listopada br. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.