W raporcie "Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej - 5 lat później" grupa 150 niezależnych ekspertów pod redakcją prof. Jerzego Hausnera prezentuje szeroką analizę polskiej państwowości z uwzględnieniem poszczególnych sektorów.

Polski przemysł rolno spożywczy może w najbliższej dekadzie natrafiać na rosnące bariery wzrostu, a kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie je dodatkowo potęgować - wynika z najnowszego raportu Banku Pekao S.A.

Wejście w życie przepisów unijnych regulujących wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych obliguje polskiego ustawodawcę do zmiany przepisów prawa krajowego.  We wspomnianym przypadku mowa o wejściu w życie dwóch aktów prawa Unii Europejskiej, tj.:

Jesienią 2020 roku ma miejsce premiera szóstej edycji wydawanego przez redakcję miesięcznika „Gazeta Bankowa” – „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych”. Na łamach rocznika, co roku znajdują miejsce publikacje przygotowane przez uczestników rynku i osoby bezpośrednio zaangażowane w kreowanie polityki gospodarczej Polski, a także ekonomistów, analityków i dziennikarzy ekonomicznych.

Dzień polskiej żywności przypada 25 sierpnia, święto jest obchodzone od 2013 roku. Data nie jest przypadkowa, pod koniec sierpnia stragany i sklepowe półki są pełne polskich świeżych warzyw i owoców, a rolnicy świętują dożynki. Celem tego dnia jest przypomnienie jak bogata jest oferta rodzimych producentów żywności.