W raporcie "Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej - 5 lat później" grupa 150 niezależnych ekspertów pod redakcją prof. Jerzego Hausnera prezentuje szeroką analizę polskiej państwowości z uwzględnieniem poszczególnych sektorów.

Prof. Hausner podkreśla, że Polska marnuje swój potencjał i nie podejmuje koniecznych działań w kierunku poprawy swojej konkurencyjności. Raport został przedstawiony tuż przed rozpoczynającą się we wtorek (17-18.11.br.) konferencją Open Eyes Economy Summit/ Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości.

Raport przedstawia szczegółową analizę każdej dziedziny życia społecznego, na którą wpłynęła pandemia COVID-19 – od ochrony zdrowia, przez gospodarkę, samorządność terytorialną, kulturę, edukację, aż po gospodarowanie wodą. Raport jest rozliczeniem wcześniej edycji opublikowanej pięć lat temu, a także zawiera aktualną diagnozę obecnej sytuacji gospodarczej. W grudniu 2015 r. autorzy chcieli skłonić do namysłu nad kondycją Państwa Polskiego oraz rozwinąć debatę publiczną na temat jego osiągnięć, ale także jego ułomności i sposobów ich usunięcia. Po pięciu latach przypomniano najważniejsze wnioski tamtego opracowania wraz z syntezą, na ile przeprowadzona wówczas analiza życia społecznego, gospodarczego oraz sposobu sprawowania władzy jest aktualna w 2020 r.

„Rok 2020 to czas szczególny – upływa w cieniu pandemii COVID-19. W nadzwyczajnej sytuacji jak w soczewce skupiają się wszystkie nasze bolączki i osiągnięcia. Ten Raport, który ma w podtytule „5 lat później”, jest propozycją spojrzenia na nasze państwo przez pryzmat dramatycznego doświadczenia, jakim jest pandemia COVID-19. Zamiarem jest również dostrzeżenie: czy, co i jak zmieniło się przez pół dekady; sprawdzenie, czy rozpoznane w 2015 r. grzechy zostały wyrugowane, czy nie” – czytamy we wstępie.

Prof. Jerzy Hausner wskazywał, że Polska nie wykorzystuje swoich atutów mimo tego, że ma ich całkiem sporo. Jednym z nich są talenty i wiedza społeczeństwa, a także dobra koniunktura, która towarzyszyła Polsce przez ostatnich 30 lat.

- Pozbawione inteligencji informacyjnej państwo nie podoła poprawieniu kompetencji cyfrowych obywateli. Mamy bardzo wielu młodych, uzdolnionych Polaków, wykazujących się niezwykłymi predyspozycjami w gospodarce i w technologiach cyfrowych, a jednocześnie nasze państwo jest jednym z najsłabszych pod względem wykorzystywania tych technologii. Od 1989 roku, nie mieliśmy w Polsce roku z ujemnym wzrostem gospodarczym, dokładnie od 1993 roku. Mimo to nasz dług publiczny ciągle rośnie – wskazywał prof. Hausner.

Raport powstał przy współudziale ok. 150 ekspertów. Jednym z nich był odpowiedzialny za tematy związane z kulturą Robert Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury, współautor Alertów OEES Kultura. Podkreśla on, że to, co wybrzmiewa szczególnie mocno z raportu, to przekonanie, że doraźność działania nie wystarcza, że chaos decyzyjny, brak kierunku w działania i kryzys przywództwa głęboko destabilizuje cały system ekonomii społecznej, że obniża wartość zaufania społecznego, podsyca antagonizmy, dzieli. Robert Piaskowski dodaje także, że kultura jest jak papierek lakmusowy dla wszystkich wyżej wymienionych obszarów. Spóźniona i cząstkowa pomoc rządu, utrata wpływów instytucji, brak możliwości pracy dla blisko 60 tys. twórców i ponad 320 tys. zatrudnionych w sektorze – będą miały jego zdaniem swoje głębokie konsekwencje, także gospodarcze.

W raporcie czytamy, że pandemia jest bolesną lekcją, ukazującą jak słabe, kartonowe okazuje się w istocie scentralizowane państwo, chcące kontrolować i penetrować wszystkie formy życia zbiorowego.

„Przyglądając się 5 ostatnim latom – okresowi „dobrej zmiany” – przez pryzmat tego, czego aktualnie doświadczamy, trudno nie dojść do wniosku, że utrwalone dysfunkcje polskiego państwa prowadzą do wystąpienia „pętli rozwoju” hamującej nasz potencjał rozwojowy oraz obniżającej jakość zarządzania sprawami publicznymi. Już od ponad piętnastu lat zmagamy się z nieefektywnością górnictwa. Jak dotąd żaden rząd nie skonstruował programu naprawczego i nie zrealizował go” –czytamy w raporcie.

Bogusław Kośmider zastępca Prezydenta Krakowa, który jest partnerem głównym wydarzenia, podkreślał, że panujący obecnie kryzys jest także olbrzymim brzemieniem uderzającym w społeczeństwo i samorządy, które w dużej mierze niosą na sobie ciężar organizacji opieki zdrowotnej i szkolnictwa.

Raport "Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później" stworzony przez 150 niezależnych ekspertów już dostępny.  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/11/Panstwo-i-my.pdf