W dniu 22 lipca 2022 r. odbędzie się realizowana przez Fundację FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowo – edukacyjnego EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRODUKCJI I KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, wizyta studyjna w aktywnie działającej biogazowni rolniczej w powiecie łosickim.

W wizycie studyjnej wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorców, rolników, mediów lokalnych oraz szkół zawodowych.

Celem organizowanej wizyty studyjnej jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu działania biogazowni a także zderzenie oczekiwań i ewentualnych wątpliwości z działającym obiektem i ludźmi go tworzącymi. Rozmowa z praktykami postrzegana jest jako najbardziej wiarygodne źródło wiedzy, a fakt prowadzenia rozmowy z ludźmi którzy takie rozwiązanie uruchomili i z powodzeniem prowadzą pozwala na uzyskanie wiedzy w niemal każdym aspekcie funkcjonowania biogazowni od momentu inwestycji aż do długofalowych skutków zarówno w wymiarze osobistym jak i lokalnym czy ogólnokrajowym.

Podczas wizyty studyjnej w biogazowni rolniczej, będzie można uzyskać odpowiedzi na pojawiające się pytania związane z:

- wyborem miejsca dla tego typu inwestycji,

- procedurami uruchomienia inwestycji,

- ewentualnymi utrudnieniami czy uciążliwości dla mieszkańców (lub ich braku),

- produkcją i wykorzystaniem biogazu,

- rolą samorządu przy inwestycjach w tego typu rozwiązaniach,

- zachętą do współpracy zarówno dla przedsiębiorców jak i władz samorządowych,

- korzystaniem z funduszy unijnych i innych form wsparcia krajowego,

- kosztów przeprowadzenia inwestycji,

- krótko i długofalowymi korzyściami działania biogazowni.

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej FAPA. O przebiegu wizyty studyjnej oraz jej efektach będziemy informować na bieżąco.