Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie zamieszczonej tu ankiety. Jest ona anonimowa, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłączenie w celu oceny wpływu realizowanego przez nas przedsięwzięcia na wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

 

Naszym celem jest zwiększenie społecznej akceptacji dla przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez szerzenie rzetelnej wiedzy w przedmiotowej tematyce, promowanie dobrych praktyk i ich rezultatów. Aby móc ocenić podejmowane przez nas działania przeprowadzamy krótką ankietę, której wyniki stanowić będą nieocenione źródło informacji o skuteczności podejmowanych przez nas działań i ich formach. 

 

Ankieta składa się z 25 pytań a na jej wypełnienie trzeba poświęcić około 10/15 minut. 

 

Za poświęcony czas serdecznie dziękujemy!