Zasady udzielania pomocy


Unia Europejska
Europejski Fundusz Rybacki

Oś 5 jest jednym z obszarów priorytetowych Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, której głównymi celami są:

Beneficjentami niniejszej osi są organy i instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego PO RYBY realizujące główne cele osi priorytetowej 5.:

Kwota pomocy publicznej w ramach tego środka wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych (75% Europejski Fundusz Rybacki EFR i 25% krajowy wkład publiczny). Pomoc techniczną przyznaje się w formie zwrotu 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych:

Pełna informacja o zasadach udzielania pomocy -pobierz ( 178kB)

Dane kontaktowe
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
tel. 22 623 1901
e-mail: FAPA@fapa.org.pl
www: www.fapa.org.pl
Zespół Rozwoju Wsi:
Krzysztof Janiak, tel. 22 623 1943, K. Janiak@fapa.org.pl
Krzysztof Kwiatkowski, tel. 22 623 1937, K. Kwiatkowski@fapa.org.pl
Katarzyna Bogumił, tel. 22 623 1994, K.Bogumil@fapa.org.pl