Zmiana formularzy wniosków o płatność

Informacja dla Beneficjentów działania 111
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą formularzy wniosków o płatność w ramach przedmiotowego działania, z dniem 30 sierpnia 2011 r. należy stosować poniżej zamieszczone wzory dokumentów:

Wniosek o płatność składany w ramach I edycji konkursów:
Formularz wniosku o płatność I edycja (  834kB)
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe I edycja (  44kB)
Załącznik nr 2 - Zestawienie uczestników szkoleń I edycja (  37kB)
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji I edycja (  197kB)
Załącznik nr 4 - Zestawienie faktur.... I edycja (  49kB)
Załącznik nr 5 - Lista obecności uczestników szkolenia I edycja (  65kB)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I edycja (  281kB)
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji I edycja (  303kB)
 
 
Wniosek o płatność składany od II edycji konkursów:
Formularz wniosku o płatność od II edycji (  834kB)
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe od II edycji (  44kB)
Załącznik nr 2 - Zestawienie uczestników od II edycji (  37kB)
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji od II edycji (  197kB)
Załącznik nr 4 - Zestawienie faktur.... od II edycji (  49kB)
Załącznik nr 5 - Lista obecności uczestników szkolenia od II edycji (  65kB)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność od II edycji (  281kB)
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji od II edycji (  303kB)
 
 
Wniosek o płatność obowiązujący dla V i następnych edycji konkursów:
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe od V edycji (  44kB)
Załącznik nr 2 - Zestawienie uczestników od V edycji (  37kB)
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji od V edycji (  197kB)
Załącznik nr 4 - Zestawienie faktur.... od V edycji (  49kB)
Załącznik nr 5 - Lista obecności uczestników szkolenia od V edycji (  65kB)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników w czasie wolnym od V edycji (  65kB)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność od V edycji (  281kB)
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji od V edycji (  303kB)
 
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.