Skład osobowy

Beata Szybińska
Główny Ekspert, Kierownik Zespołu
Tel.: 22 623 19 45
e-mail: b.szybinska@fapa.org.pl

Agata Markuszewska
Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współpraca z partnerami na poziomie międzynarodowym
Tel.: 22 623 19 22
e-mail: a.markuszewska@fapa.org.pl

Dominika Długosz-Dzierżanowska
Współpraca z Partnerami KSOW na poziomie krajowym
Tel.: 22 623 19 29
e-mail: d.dlugosz@fapa.org.pl 

Katarzyna Krawczyk
Identyfikowanie i gromadzenie dobrych praktyk
Tel.: 22 623 19 56
e-mail: k.krawczyk@fapa.org.pl

Sylwia Kalinowska
Monitorowanie planu operacyjnego KSOW
Tel.: 22 623 19 21
e-mail:
s.kalinowska@fapa.org.pl

Joanna Surowiec
Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń - portal KSOW
Tel.: 22 623 19 97
e-mail:
j.surowiec@fapa.org.pl

Krzysztof Kwiatkowski
Sprawozdawczość z Planu Działania KSOW
Tel.: 22 623 19 37
e-mail:
k.kwiatkowski@fapa.org.pl

Emilia Goniprowska
Realizowanie planu operacyjnego KSOW
Tel.: 22 623 19 27
e-mail:
e.goniprowska@fapa.org.pl

Izabela Komorowska
Realizowanie planu operacyjnego KSOW
Tel.: 22 623 19 52
e-mail:
i.komorowska@fapa.org.pl

Agnieszka Wróblewska
Narzędzia wymiany wiedzy i informacji
Tel.: 22 623 19 41
e-mail:
a.wroblewska@fapa.org.pl

Barbara Laszuk
Realizacja planu komunikacyjnego KSOW
Tel.: 22 623 19 96
e-mail:
b.laszuk@fapa.org.pl