Wsparcie doradztwa rolniczego - I edycja
    W wyniku ogłoszonej 15 sierpnia 2004r. pierwszej edycji konkursów na realizację projektów doradczych dla rolników zawarto z beneficjentami 17 umów na dofinansowanie projektu - świadczenie usług doradczych dla rolników na łączną kwotę 97 190 195,20 PLN.
        Działania objęte zawartymi umowami i ostateczne rozliczenie wykonania umów I edycji działania 1.4 - "Wsparcie doradztwa rolniczego" zakończono w I półroczu 2006r.