SAEPR

Sekcja prowadzi działalność informacyjną w zakresie polityki rolnej i integracji z UE dla przedstawicieli samorządów lokalnych, izb rolniczych, pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, organizacji rolniczych, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

Dorobek SAEPR w zakresie popularyzacji tematyki integracyjnej to również publikacje prasowe, udział w audycjach telewizyjnych, przygotowywanie broszur i publikacji książkowych.

Głównymi odbiorcami inforamcji jest przede wszystkim MRiRW, ale także Agencje, instytucje Europejskie, Posłowie i Senatorowie, Eurodeputowani, Narodowy Bank Polski, Kancelaria Sejmu i Senatu, prasa, uczelnie, w tym zagraniczne, służby doradcze, inne sekcje FAPA, które przy wdrażaniu projektów korzystają z zasobów SAEPR, inne Fundacje, firmy komercyjne z sektora rolno-spożywczego, studenci.