Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi. Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. Na południu kraju wystąpiła ponadto powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej zawarła Porozumienie o współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Biznesu
sp. z o.o., poszerzając tym samym dotychczasowy zakres działalności o działania doradczo - restrukturyzacyjne na rzecz banków spółdzielczych i ich klientów.   

W ramach WPR na lata 2014-2020 zostanie zainwestowanych około 32 mld EUR w polski sektor rolny i obszary wiejskie. Część kluczowych priorytetów politycznych WPR została określona na poziomie europejskim - miejsca pracy i wzrost, trwałość, modernizacja, innowacyjność i jakość. Polska miała zapewnioną swobodę w dostosowaniu zarówno płatności bezpośrednich, jak i programu rozwoju obszarów wiejskich do własnych szczególnych potrzeb.

W latach 2007-2013 WPR przeznaczyła ponad 25,1 mld EUR na sektor rolny i obszary wiejskie w Polsce, aby ustabilizować dochody rolników, zmodernizować   
i zwiększyć stabilność polskich gospodarstw rolnych oraz zabezpieczyć dostawy bezpiecznej, niedrogiej i dobrej jakości żywności dla swoich obywateli.

Podkategorie