Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zmniejszenia wydatków na wsparcie dla rolników w roku budżetowym 2019 w celu sfinansowania rezerwy kryzysowej. 

W dniu 16 lipca 2018 r. ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej zebrani na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zapoznają się z programem prac i priorytetami nowej prezydencji austriackiej. Priorytety Austrii na drugą połowę 2018 roku określa motto „Europa, która chroni”.

11 lipca 2018 r. państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie projektu budżetu UE na 2019 r. Jak podało Ministerstwo Finansów, propozycje budżetu uwzględniły obecne tempo realizacji projektów w państwach członkowskich.

Podkategorie