W dniu 16 maja br. p. Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii rozesłał, w ramach tzw. konsultacji publicznych, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Termin dosyłania uwag do projektu został określony na trzydzieści dni.

W dniu 30 kwietnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Nowa ustawa stanowi element pakietu ustaw tworzących tzw. Plan Morawieckiego. Poza wymienioną ustawą w skład wspomnianego planu weszły również m.in.: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej; ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców czy też ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 czerwca br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wraz z pismem przewodnim skierowanym do Marszałka Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wnioskodawca poza samym projektem ustawy zawarł również projektowane rozporządzenia wykonawcze do niej.