4 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Wskazany projekt został skierowany na pierwsze czytanie na posiedzenie Sejmu, nie zaś do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, co świadczy o skali planowanych zmian w wielu ustawach.       

24 sierpnia br. z upoważnienia Ministra Finansów na stronie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

6 sierpnia br. Minister Finansów ogłosił projekt ustawy, której celem jest ustanowienie nowego organu, tj. Rzecznika Praw Podatnika. 16 sierpnia br. wskazany projekt ustawy przesłany został do zaopiniowania w ramach konsultacji międzyresortowych do ministrów i innych organów administracji publicznej. Ponadto, projekt wraz z uzasadnieniem skierowany został również do podmiotów uczestniczących w konsultacjach społecznych.

Ogólne założenia projektu ustawy.

Oczekiwana od dawna przez środowiska rolnicze i spółdzielcze Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Przypomnieć należy, że pierwsza wersja rządowego projektu długo oczekiwanej nowelizacji ustawy o ustroju rolnym została zaprezentowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 9 listopada 2017 roku, zaś kolejna wersja tego projektu w dniu 29 marca 2018 r. Obecnie trwa zgłaszanie uwag do projektu nowelizacji. Jak do tej pory z tej możliwości skorzystały m. in. Związek Banków Polskich, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych czy też Konfederacja Lewiatan. Aktywny udział w konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa  i Rozwoju Wsi brała udział Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.

26 czerwca br. do laski marszałkowskiej w sejmie wpłynął projekt ustawy skierowanej przez klub poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unię Europejskich Demokratów dotyczący utworzenia Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Wnioskodawca planuje utworzyć fundusz w oparciu o działalność rolniczą prowadzoną przez producentów rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich. Celem omawianego projektu ma być zapewnienie stabilizacji dochodów producentów rolnych.