Ogólne założenia projektu ustawy.

Oczekiwana od dawna przez środowiska rolnicze i spółdzielcze Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Przypomnieć należy, że pierwsza wersja rządowego projektu długo oczekiwanej nowelizacji ustawy o ustroju rolnym została zaprezentowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 9 listopada 2017 roku, zaś kolejna wersja tego projektu w dniu 29 marca 2018 r. Obecnie trwa zgłaszanie uwag do projektu nowelizacji. Jak do tej pory z tej możliwości skorzystały m. in. Związek Banków Polskich, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych czy też Konfederacja Lewiatan. Aktywny udział w konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa  i Rozwoju Wsi brała udział Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.

26 czerwca br. do laski marszałkowskiej w sejmie wpłynął projekt ustawy skierowanej przez klub poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unię Europejskich Demokratów dotyczący utworzenia Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Wnioskodawca planuje utworzyć fundusz w oparciu o działalność rolniczą prowadzoną przez producentów rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich. Celem omawianego projektu ma być zapewnienie stabilizacji dochodów producentów rolnych.

W dniu 1 czerwca br. Prezydent RP Andrzej Duda popisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa, której wnioskodawcą był Minister Rozwoju i Finansów, została w dniu 10 maja 2018 roku przyjęta bez poprawek przez izbę wyższą. Ustawa wejdzie w życie w ciągu dwóch tygodni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło w dniu 15 czerwca br. zatem Ustawa wejdzie w życie z dniem 29 czerwca br.

W dniu 16 maja br. p. Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii rozesłał, w ramach tzw. konsultacji publicznych, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Termin dosyłania uwag do projektu został określony na trzydzieści dni.

W dniu 30 kwietnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Nowa ustawa stanowi element pakietu ustaw tworzących tzw. Plan Morawieckiego. Poza wymienioną ustawą w skład wspomnianego planu weszły również m.in.: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej; ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców czy też ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.